Thưởng thức da cá tai tượng ngon tuyệt


Giá thị trường hiện nay khoảng 60.000 đồng /kg, size 1kg/con. Nhưng đàn cá may mắn vừa nói, nặng từ 15 – 17kg/con, tròn 17 tuổi, gần 100 con. Đồng thời, nếu không được mời ăn miễn phí một con tai voi “chà bá”, chắc ông chủ này không bao giờ nài nỉ mua cho…